Concert IBA: Ernesto Rodrigues / Nuno Torres + Nuno Rebelo

Dijous 24 d’abril de 2014 | IBA col·lectiu d’improvisació organitza concerts a cases: Casp, 108 – 9è – Barcelona – Concert 213

Ernesto Rodrigues: viola, Nuno Torres: saxo alt, Nuno Rebelo: guitarra acústica